Partner for å skape effektive kundeprosesser

Sample title

Kundeprosesser som sikrer forutsigbarhet

- Prosessevaluering – «Inn til depotet» 
- Fornyelse og effektivisering av kundeprosesser 
- Monetorering av kvalitet, hastighet og strategi 
- Partnerskap med kunder og leverandører

Sample title

Proaktivt lederskap

- Prosessledelse – ledelse av verdikjeden 
- Coaching av team og enkeltpersoner 
- Verktøy for evaluering og utvikling av holdninger, atferd og prestasjoner

Sample title

Effektive samhandlingsarenaer

- Ledelse av tverrfunksjonelle lederteam 
- Etablering og ledelse av kundeteam 
- Etablering og ledelse av prosjektteam 
- Møteledelse

Sample title

Profesjonelle selgere og servicegivere

- Design og implementering av salgs-/ kundeprosesser 
- Utvikling og implementering av målesystemer 
- Salgstrening og workshops

 
Sample title

Kan det være mulig å redusere kostnadene til møtevirksomheten med 20 % og samtidig øke effektiviteten av møteprosessene?

Ja, om møteprosessene og får like stor fokus som de andre prosessene i virksomheten. 

De reelle kostnadene til møter går under radaren. Møter er derfor en stor x-faktor i virksomhetens ressursbruk. 

Når kvaliteten på møtene heller ikke måles – bare oppleves – da representerer møtevirksomheten et stort potensiale for forbedring 

Har du mer enn en anelse om at du kan redusere kostnadene til møter og samtidig øke effektiviteten kan du nå få bekreftelser ved å gjennomføre en analyse helt kostnadsfritt. 

Da kan du selv avklare mulighetene ved hjelp av to enkle analyseverktøy. 

Send en mail til teamtraining.no og be om å få tilsendt: 
  - Evaluering av kvaliteten på de faste møtene 
  - Formel for beregning av møtekostnader

 
Sample title

Kursopplegg

Introtekst til kursopplegg.

Tekst

Område A

Tekst


Område B

Tekst


Effektive møter i en digital hverdag.

En artikkel om hvordan møter kan bli mer effektive i en digital hverdag - les den her.

Sample media

Finn Gomnæs - Team Training

Tekst - erfaring - kursopplegg

 
Sample title

Partnere, coacher og pådrivere i fornyelse og effektivisering av kundeprosesser

• Gjennomprøvde verktøy og systematikk i prosessdesign   og implementering kombinert med mange års erfaring sikrer gode løsninger til en rimelig pris.
•  Prosjektene gjennomføres som teamarbeid med Team Training som pådriver og koordinator.
• Ledere   gis kompetanse og verktøy i prosessledelse, teamledelse og coaching. 

Kontakt oss

Vi er en Open Source - la oss dele

Sample image
Ta kontakt med oss

Presteveien 48B, 1365 Blommenholm

+47 90859773

post@teamtraining.no

http://www.teamtraining.no

Samarbeidsformer

Alle opdrag gjennomføres som prosjekter  i nært samspill med virksomheten. Motivatorer og pådrivere i endringsprosesser.

Kundeservice

Samtalepartnere og rådgivere 
Deling av verktøy og Best Practice i kundeprosesser