Nå setter vi fokus på ett av de store forbedringsområdene i alle organisasjoner: 

effektivisering av møter

Undersøkelser viser at ledere bruker 50% av arbeidsdagen til møter. 17% er direkte bortkastet. Deltakere opplever mange av møtene som demotiverende tidstyver — ledere opplever at møtene ikke gir effekt i forhold til tidsforbruket.

Opplever du at møtevirksomhet i din bedrift kan effektiviseres?

Les mer om hvordan møter kan bli mer effektive i en digital hverdag - les det her.

Dette vil også gi deg tilgang til et enkelt analyseverktøy for å kartlegge kvaliteten på dagens møtevirksomhet

Sample title

Team Training som samarbeidspartner for å sikre kvalitet og hastighet i arbeidsprosesser

Sample title

Spesialkompetanse i utarbeidelse og videreutviklng av arbeidsprosesser

- Prosessevaluering – «Inn til depotet» 
- Fornyelse og effektivisering av kundeprosesser 
- Monetorering av kvalitet, hastighet og strategi 
- Partnerskap med kunder og leverandører

Sample title

Ledertrening basert på "best practice" i situasjonsorientert ledelse

- Prosessledelse – ledelse av verdikjeden 
- Coaching av team og enkeltpersoner 
- Verktøy for evaluering og utvikling av holdninger, atferd og    prestasjoner

Sample title

Prosesser og verktøy for å skape samhandling

- Ledelse av tverrfunksjonelle lederteam 
- Etablering og ledelse av kundeteam 
- Etablering og ledelse av prosjektteam 
- Møteledelse

Sample title

Tilgang til en av Norges mest erfarne salescoacher

- Design og implementering av salgs-/ kundeprosesser 
- Utvikling og implementering av sekunderingsverktøy
- Salgstrening og workshops

Noen av våre referanser

Sample title

• Utarbeidelse av ny salgsprosess

• Implementering av ny salgsprosess

• Systematikk og verktøy for å etablere og lede kundeteam.

• Coaching

Sample title

 • Rådgivende Salg 

- Prosessutvikling

- salgstrening

- Coaching

Sample title

• Utvikling av salgs- og serviceprosesser
• Lederutvikling/teamutvikling
• Markedsstrategier
• Ledercoaching

Sample title

• Lederutviklingsprogrammet "Ledelse i 

   endringstider"  
• Rådgivningstjenester  i prosessutvikling

Sample title

• Utarbeidelse og implementering av ny

  salgsprosess for salg av personbiler 

• Salgscoaching

• Workshops for ledre, selgere og    

   servicepersonell  
• Forhandlerutvikling

Sample title

• Utvikling og kvalitetssikring av den 

   totale arbeidsprosessen           

• Lederutvikling/teamutvikling

• Implementering av CRM-Mirosoft 

  Dynamics

Kontakt oss

Vi er en Open Source - la oss dele

Sample image
Ta kontakt med oss

Presteveien 48B, 1365 Blommenholm

+47 90859773

post@teamtraining.no

http://www.teamtraining.no

Samarbeidsformer

Alle opdrag gjennomføres som prosjekter  i nært samspill med virksomheten. Motivatorer og pådrivere i endringsprosesser.

Kundeservice

Samtalepartnere og rådgivere 
Deling av verktøy og Best Practice i kundeprosesser