Sample title

Partnere, coacher og pådrivere i fornyelse og effektivisering av kundeprosesser

• Gjennomprøvde verktøy og systematikk i prosessdesign og implementering kombinere med mange års erfaring gir kundene gode løsninger til en rimelig pris.
•  Prosjektene gjennomføres som teamarbeid med Team Training som pådriver og koordinator.
• Bidrar til gjennomføring av aktuell trening i operative ferdigheter
• Gi ledere   kompetanse og verktøy i prosessledelse, teamledelse og coaching. 

Nytt konsept i møteledelse:
Effektive møter i en digital hverdag
Undertittel:
"Vi kan ikke møtes på denne  måten lenger"

 Mål:
Redusere møte-kostnadene og få møter til å fungere som effektive lederverktøy
 

Basert på mer enn 30 års erfaring fra lederutvikling og teamutvikling har Finn  Gomnæs systematisert det han har opplevd som ” ”best practice” for å kunne effektivisere møtevirksomheten bla ved å utnytte digitale verktøy som kan bidra til å redusere møtekostnader og øke effektiviteten.

Sample title
Share365

vi ønsker å støtte kundene i å gjøre mest mulig selv

rimelige digitale løsninger for små og mellomstore bedrifter

 

Møter

Many of your company’s ambitious goals demand custom software solutions. We has built a company expressly for the purpose of satisfying your application development needs.