Lederskap og coaching

Hva kjennetegner gode ledere og coacher?

Det som kjennetegner gode ledere er at de er bevisst hvordan de gjennom lederskap kan påvirke prestasjoner, atferd og motivasjon — både på individplan og som teamleder. Lederadferd og metoder tilpasses situasjoner og personer.

Gode ledere ser lederskap som en prosess som bygger på samhandling med den enkelte ut fra felles mål, individuelle forutsetninger og personlige ambisjoner. Den store utfordringen for både ledere og medarbeidere, er å sikre at kortsiktige resultatkrav oppnås, parallelt med at endringer for å møte fremtidige krav gjennomføres. Dette krever at lederen, gjennom aktiv coaching, støtter og motiverer både for å sikre prestasjoner og for å sikre at det holdes riktig kurs.

Utgangspunktet er felles og individuelle sekunderingssystem og støtteverktøy.

Team Training har gjennom mange års erfaring innen lederutvikling bygget opp konsepter og utviklingsprogram som bygger på at lederskap ikke er en nådegave, men et "håndverk" som må læres.

Gjennomføres som prosjekter.

Alle utviklingsprogram gjennomføres som prosjekter der effekten måles ut fra oppnådde endringer i resultater og lederadferd Lederutviklingen gjennomføres oftest som et teamutviklingsprosjekt i ledergrupper, men gjennomføres også som individuelle prosesser.

Metoder og verktøy.

"Verktøykassen" vil inneholde de verktøy og metoder som er aktuelle ut fra aktuelle fokusområder. Verktøy og metoder tilpasses og implementeres gjennom praktisk anvendelse.

Kontakt oss for nærmere informasjon.

Sample title