Møter blir viktigere og viktigere for å skape den nødvendige dynamikken i organisasjonen. Derfor er effektivisering av møter det viktigste området for å øke organisasjoners funksjonalitet.
Your image

Møteutviklingsprogrammet "Effektive møter i en digital verden" inneholder systematikk og verktøy for å gjennomføre en radikal endring av møtevirksomheten 
– programmet gjennomføres ved en kombinasjon av workshops og praktisk anvendelse. 
Hovedmålet er å få møtene til å fungere som effektive arenaer for utøvelse av lederskap - bli et nyttig lederverktøy. 
Et viktig delmål er å redusere unødige tidsforbruk og kostnader til møtevirksomheten

Programmet vil tilpasses aktuelt behov og ambisjoner. Under «Programbeskrivelse» finner du beskrivelsen av de tre fasene i programmet.   

Starten på enhver endringsprosess er bevisstgjøring av nødvendigheten av å endre. Du kan starte ved å stille spørsmålet: Hva er det jeg ser, hører og opplever som forteller at møtevirksomheten kan forbedres? Du kan også få tilsendt et evalueringsskjema som du kan benytte for å gi indikasjoner på behovet for å effektivisere møteprosessene 

Les mer om hvordan møter kan bli mer effektive i en digital hverdag - les det her.

Dette vil også gi deg tilgang til et enkelt analyseverktøy for å kartlegge møtevirksomheten

Dette vil også gi deg tilgang til et enkelt analyseverktøy for å kartlegge møtevirksomheten