"Vi kan ikke møtes på denne måten lenger"

Undersøkelser viser at ledere bruker 50% av arbeidsdagen til møter. 17% er direkte bortkastet. Deltakere opplever mange av møtene som demotiverende tidstyver — ledere opplever at møtene ikke gir effekt i forhold til tidsforbruket.

Opplever du at møtevirksomhet i din bedrift kan effektiviseres?

Sample title

Opplever du at møtevirksomhet i din bedrift kan effektiviseres?

Les artikkelen om hvordan møter kan bli mer effektive i en digital hverdag.

Dette vil også gi deg tilgang til et enkelt analyseverktøy for å kartlegge møtevirksomheten

For å få tilgang til artikkelen må du registrere din e-post adresse.
Jeg vil deretter i løpet av kort tid sende deg analyseverktøyet for evaluering av møter i din organisasjon.

Last ned artikkel

Before download...

Continue... ×

E-post adressen lagres så jeg kan jeg sende deg informasjon fra Team Training.
Gi meg beskjed om eller når du ønsker at den skal slettes.