Team Training Norge

Sample title

"Selskapet ble stiftet i 1976 

Vi samarbeider med våre kunder og partnere ut fra følgende filosofi: Lønnsomhet skapes gjennom å gi kundene verdi for pengene.

Dette krever at alle kundeprosessene er designet for å sikre kvalitet og hastighet gjennom effektiv samhandling mellom kompetente ledere og medarbeidere på tvers av funksjoner og revirer.
 Alle utviklingsoppdrag gjennomføres som p
rosjekter ut fra konkrete endringsmål.

Finn Gomnæs er grunnlegger og daglig leder av Team Training Norge as .

Han er Diplomøkonom og har en Master i organisasjon og ledelse fra Handelshøyskolen BI, samt Innovasjonsledelse ved NTNU.

'Den praktiske erfaringen fra salg og ledelse har han fra diverse lederstillinger innen salg og marketing i Xerox.

Som ett ledd i karriereutviklingen var han ansvarlig for utvikling av salgsorganisasjonen i Xerox i Skandinavia.

Han har arbeidet som rådgiver, coach og mentor i private og offentlige virksomheter i mer enn 30 år 

Han har lang erfaring i design og fornyelse av kundeprosesser. Han har utviklet en prosessmodell og verktøy for å kvalitetssikre prestasjoner  og samspill. 

Han har utviklet en rekke program og verktøy innen rådgivende salg, caoching, teamledelse og prosjektledelse 

A lle utviklingsprogram bygger på konseptet Team Performance Management TPM 

Basert på erfaringer fra effektivisering av prosesser i ulike virksomheter har han sett hvor viktige møter er som verktøy for å utøve lederskap og sikre samhandling. Han ser dette som et av de viktigste områdene for effektivisering siden innføring av e-mail.