Team Training får din organisasjon til å yte bedre

Sample title

Team Training trener team og coacher team og enkeltpersoner til å prestere bedre. All trening og utvikling gjennomføres som prosjekter ut fra oppsatte mål. Prosjektene legges opp og gjennomføres ved en kombinasjon av individuelle utviklingsprogram og teamutviklingsprogram .

Alle trenings- og utviklingsprosjekter vil linkes opp til bedriftens mål, strategier og verdigrunnlag.

Her kan du lese mer om hvordan vi utvikler:

- Effektive lederteam
- Effektive salgs- og kundeteam
- Effektive prosjekt-team
- Effektive coacher Effektive selgere

Team Training Gruppen

Team Training Gruppen består av rådgivere med overlappende kompetanse og erfaringer. Samarbeid og utvikling skjer innenfor et felles utviklingskonsept. Gruppen er med i et internasjonalt nettverk gjennom Team Training International og American Consulting & Training.

Team Training ble etablert i 1976 av Finn Gomnæs, som fortsatt leder selskapet. Den praktiske erfaringen fra salg og ledelse har han fra diverse lederstillinger innen salg og marketing i Xerox, Som ett ledd i karriereutviklingen var han ansvarlig for utvikling av salgsorganisasjonen i Xerox i Skandinavia.

Team Training er en del av Team Training Gruppen, som består av flere rådgivningsselskaper innen organisasjons- og medarbeiderutvikling.